I. Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi 15-17 Kasım 2019 Belek-Antalya

I. Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi 15-17 Kasım 2019 Belek-Antalya

I. Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi 15-17 Kasım 2019 Belek-AntalyaI. Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi 15-17 Kasım 2019 Belek-AntalyaI. Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi 15-17 Kasım 2019 Belek-Antalya

İyi Klinik Uygulamalar Kursu Kaydı için

Online Kayıt Deski

Kongre Bildirimleriniz için

image1

Bildiri özetleri için son gönderi tarihi 21 Ekim 2019 ‘dur.

Online bildiri sistemi ile  bildirinizin sisteme girişini sağlayabilirsiniz. Bildirinizi sisteme girebilmeniz için, E-posta adresinizden oluşan bir kullanıcı adı ve şifrenizi girerek öncelikle sisteme kayıt olmalı ve sonra sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. 

Etkinlikler

14/11/2019-15/11/2019

İyi Klinik Uygulamalar Kursu

Antalya

Etkinlik Bilgileri

14/11/2019-15/11/2019

İyi Klinik Uygulamalar Kursu

Derneğimizin önemli bir faaliyet alanı olan ilaç klinik araştırmalarına yönelik eğitime yönelik

olarak, Kongremizden bir gün önce ”İyi Klini...

Etkinlik Bilgileri

Antalya

Derneğimiz Hakkında

Dernek Başkanımızdan;

Son yıllarda bütün Dünya’da ilaç çalışmaları başta olmak üzere klinik araştırmalarda önemli artışlar olmuştur. Hematoloji, Onkoloji ile birlikte, hedefe yönelik modern teknoloji ilaçlarının en çok geliştirildiği ve bu nedenle büyük ölçekli uluslararası çalışmaların en çok yürütüldüğü alanlardan biridir. Ülkemizde çok sayıda merkezde yürütülen çalışmalar olmakla birlikte halen istenen düzeyden çok azdır. Faz II ve Faz III çalışmaları yürütebilecek klinik araştırma birimi, klinik araştırma merkezi ve klinik araştırma mükemmeliyet merkezlerinin arttırılarak ve işlerliğinin sağlanarak ülkemizin bu uluslararası ilaç çalışmalarından daha fazla pay almasının sağlanması gereği açıktır.


Uluslararası firmaların organize ettiği çalışmalar dışında artık ülkemizde de çalışmaların planlanması ve yürütülmesi gerektiği açıktır. Ülkemizde sayısı çok az olan ve işlerlikleri çok yetersiz olan faz I merkezlerinin sayısının artırılması ve süreklilik gösteren bir desteğin kendilerine sağlanması şarttır. Faz I merkezlerinde denenebilecek ilaçların ve biyolojik ajanların geliştirilebilmesi için de kuşkusuz, temel bilimlerle işbirliği içinde, preklinik çalışmaların arttırılması, ortak projelerin verilmesi büyük önem taşımaktadır.


Bütün bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için kuşkusuz hematoloji uzmanları ve ilişkili diğer disiplinlerdeki çalışanların bilim insanı konseptinde eğitilmesi ve motive edilmesi büyük önem taşımaktadır.


Hematoloji Eğitim ve Araştırma Derneği, esas olarak preklinikten başlayarak hematoloji alanında katma değer sağlayacak bütün bilimsel araştırmalara destek vermek üzere kurulmuştur.


Bütün Hematoloji camiasına saygılarımla


Prof.Dr. Burhan Turgut


İyi Klinik Uygulamalar Kursu

Derneğimizin önemli bir faaliyet alanı olan ilaç klinik araştırmaları eğitimine yönelik olarak, kongremizden  önce 14-15 Kasım2019 tarihlerinde ”İyi Klinik Uygulamalar Kursu” düzenlenecektir.