Bildiri Gönderim

image2

Bildiri Gönderim Kuralları


  

Bildiriler Türkçe olarak hazırlanmalı ve başlık açıklayıcı olmalıdır.

• Hazırlayanlar bölümünde çalışmaya katılanların ad ve soyadları, çalıştıkları kurum bilgileri belirtilmelidir.

• Bildiriyi sunacak kişinin adı, soyadı olmalıdır.

• Araştırma Makaleleri İçin Özetler ; 

a) Amaç, 

b) Gereç ve yöntem, 

c) Bulgular (sayısal veri ve / veya istatistik veri kapsamalıdır.) 

d) Tartışma ve Sonuçlar bölümünü içermelidir.

• Vaka Sunumları için Özetler ; 

a) Giriş, 

b) Vaka Sunum/Sunumları 

c) Tartışma ve Sonuçlar

• Kaynaklar ve anahtar kelimelerin sayısı 5 ‘i geçmemelidir.

• Özetlerin 400 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.

• Online olarak gönderilen bildirinin, onaylandıktan sonra bir nüsha çıktısının alınıp saklanması gerekmektedir.

• Başvuruların değerlendirilmesi, toplantı bilim kurulu ve danışma kurulu tarafından yapılacak katılımcılara bildirilecektir. Poster olarak kabul edilecek bildiriler Organizasyon Sekreterliği tarafından yazarlara bildirilecektir.

• Posta veya faks yolu ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Kabul edilen posterin eğer sözel olarak sunulması kararı alınırsa sorumlu yazara e-posta yoluyla bildirilecektir. 

Bildiri gönderimi ile ilgili bir sorun yaşarsanız aşağıdaki adres ile irtibata geçebilirsiniz. 


bildiri@headkongre2019.org